hosi
 • hosi
 • Veterán (Szint 20 - Max) Topic Starter
Monday, November 3, 2008 5:50:10 PM
Gyógyszer törzszsel és általában a vény írással kapcsolatos szabályok
Hostyánszki László
hosi
 • hosi
 • Veterán (Szint 20 - Max) Topic Starter
Monday, November 3, 2008 5:51:02 PM
Az Egészségbiztosítási Felügyelethez fordultunk a fokozottan ellenőrzött szerek megbonthatóságával kapcsolatban. Melyre az alábbi választ kaptuk:

"Az Egészségbiztosítási Felügyelethez (a továbbiakban: Felügyelet) 2008. október 9-én érkezett, a fokozottan ellenőrzött szerek gyári csomagolásától eltérő mennyiségben történő rendelése lehetőségével kapcsolatos kérdésére vonatkozóan az alábbiak szerint tájékoztatom.

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV.28) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: ESzCsM rendelet) 21.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint a gyógyszerész a gyógyszert kiváltó személy kérésére vény nélkül is kiadható tabletta, filmtabletta, drazsé, kapszula, kúp, valamint egyenként csomagolt por és granulátum gyógyszerformában forgalomba hozatala engedélyezett gyógyszerből – ha a gyógyszer eredeti csomagolásának megbontása a gyógyszer eltarthatóságát, minőségi jellemzőit nem befolyásolja – az eredeti csomagolásnál kisebb mennyiséget is kiadhat. A 21. § (2) bekezdése értelmében amennyiben az orvos valamely injekciós készítményből a gyári csomagolás(ok)tól eltérő mennyiséget rendelt, a gyógyszerész a rendelt mennyiséget adja ki.

A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X.15.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 5.§ (1) bekezdése szerint az orvos egy vényen egyszeri alkalommal – a 6.§ (5)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével – 15 napra elegendő mennyiségben írhat fel ellenőrzött szert. Az 5. § (2) az (1) bekezdésben szereplő mennyiséget úgy kell meghatározni, hogy az adagolási egységre számítva valamelyik forgalomba hozatalra engedélyezett csomagolási egységben lévő adagok számával megegyezzen vagy a legkisebb csomagolási egységben lévő adagoknak egész számú többszöröse legyen.

Az EüM rendelet 1. § g) pontjában foglaltak szerint fokozottan ellenőrzött szer (a továbbiakban: ellenőrzött szer): az R. 1. számú mellékletének K1, K2 jegyzékében felsorolt kábítószerek, és P2 jegyzékében szereplő pszichotróp anyagok gyógyszeralapanyagként, valamint az ezeket az alapanyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint alapanyagként e rendelet 11. §-a, 14. §-a, 15. §-a, 16. §-a, 18. § (1) bekezdése, 20. § (1) bekezdése vonatkozásában a kábítószer-prekurzorokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 273/2004/EK rendeletének 2. számú mellékletében felsorolt anyagok.

A fentiek alapján tájékoztatom, hogy főszabályként – az ESzCsM rendelet értelmében - a gyógyszer rendelésére jogosult orvos a gyári csomagolási egységnél kisebb mennyiségben is rendelhet gyógyszert. Tájékoztatom továbbá, hogy az EüM rendelet a fenti általános szabály alól teremt kivételt azzal, hogy az ellenőrzött szerek esetében - az 5. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéssel, miszerint a rendelt mennyiséget úgy kell meghatározni, hogy az adagolási egységre számítva valamelyik forgalomba hozatalra engedélyezett csomagolási egységben lévő adatok számával megegyezzen vagy a legkisebb csomagolási egységben lévő adagoknak egész számú többszöröse legyen – nem teszi lehetővé a gyári csomagolási egységtől eltérő mennyiségben történő megrendelést. Tekintettel arra tehát, hogy az általános szabály mellett létezik speciális – kifejezetten az ellenőrzött szerek rendelhető mennyiségére vonatkozó – szabály, ellenőrzött szerek esetén a – gyári csomagolási egységnél kisebb mennyiségben történő rendelést lehetővé tevő – főszabály álláspontom szerint nem alkalmazható.

Végezetül tájékoztatom, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17. ) AB határozata értelmében a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény garanciális szabályainak mellőzésével hozott minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó, jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása és az ezekkel való irányítás gyakorlata alkotmányellenes, a jelen levelemben foglaltak ezért csupán tájékozató jellegűek.

Budapest, 2008. október 13.

Tisztelettel:

Dr. Holchacker Péter"


Hostyánszki László
Varga Sándor
Wednesday, November 5, 2008 1:29:23 PM
Receptíráskor nem a szerintünk megfelelő jogcímre írja a program a készítményt:

Ennek oka, hogy a felírhatóság megváltozott, esetleg az eddig felírt készítmény forgalomból kivont lett, és helyette más TTT kódon egy új került a gyógyszertörzsbe.

Hogyan vehetjük ezt észre?

Ha visual Ix programot használunk, és az előző gyógyszerek közül vagy a th lapról írunk fel valami(ke)t a paciensnek, akkor a megváltozott rendelhetőségre a gyógyszernév előtti felkiáltó jel figyelmeztet. Ha erre rákattintunk, akkor azt is rögtön elolvashatjuk, mi változott a legutolsó felírás óta. A kivont készítmények szürke háttérrel láthatóak. A rendelhetőség rész első sorában ilyenkor a - "TT" Törzskönyvből törölt készítmény! – felirat látható. Ebben az esetben a gyógyszertörzsben meg kell keresni a felírni kívánt készítmény nem kivont megfelelőjét. Pl. a „PLAVIX 75 MG FILMTABLETTA 28x” helyett a „PLAVIX 75 MG FILMTABLETTA 28x(PVC/PDVC/Al bliszter)” megnevezésűt. De így változtak az utóbbi időben az inzulinok is.

A therápiás lapon található forgalomból kivont készítményeket a Napi tevékenység/Forgalmi adatok/Therápiás lap ellenőrzés menüpontban listázhatjuk ki. Ezt célszerű minden gyógyszer vagy segédeszköz törzs váltás után elvégezni. A lista alapján elvégezhetőek a cserék, akár receptírás közben is egy kattintásra.


Varga Sándor
Schukkert
Wednesday, November 5, 2008 3:38:25 PM
A therápiás lapon található forgalomból kivont készítményeket a Napi tevékenység/Forgalmi adatok/Therápiás lap ellenőrzés menüpontban listázhatjuk ki. Ezt célszerű minden gyógyszer vagy segédeszköz törzs váltás után elvégezni. A lista alapján elvégezhetőek a cserék, akár receptírás közben is egy kattintásra.

Kilistáztam!

Jó lenne ez, csak az a baj ,hogy a halottak, az ambulánsok is köztük vannak. Így nagyon hosszú a lista.

hosi
 • hosi
 • Veterán (Szint 20 - Max) Topic Starter
Wednesday, November 5, 2008 4:18:28 PM
Schukkert wrote:

Kilistáztam! Jó lenne ez, csak az a baj ,hogy a halottak, az ambulánsok is köztük vannak. Így nagyon hosszú a lista.

Köszönjük, javítjuk


Hostyánszki László
Schukkert
Thursday, November 6, 2008 10:36:44 AM

Szeretném felhívni a programozók figyelmét a nov. 15-től hatályos korbácsrendeletrendelet módosításának alábbi részletére:

17/2007. (II. 13.) Korm. Rendelet 7.§ 2/

c) a háziorvosi ellátás keretében „J” jelzésű gyógyszer rendelésére szakorvosi javaslat hiányában, illetve hat hónapnál régebbi szakorvosi javaslat alapján került sor,

257/2008. (X. 21.) Korm. rendelet a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

(4) Az R. 7. § (2) bekezdés c) pontja és 8/A. §-a hatályát veszti.

dr.mile.gyula@gmail.com
Thursday, November 6, 2008 10:56:39 AM
j) az orvos szakorvosi javaslat hiányában, vagy lejárt szakorvosi javaslat alapján rendelt gyógyszert,"

A program figyeli a javaslat meglétét illetve szükségességére is figyelmeztet . Ugyan úgy a BNO-k meglétét és megfelelőségét is.

dr.mile.gyula@gmail.com
Thursday, November 6, 2008 11:08:25 AM
2) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítja, hogy

c) a háziorvosi ellátás keretében "J" jelzésű gyógyszer rendelésére szakorvosi javaslat hiányában, illetve hat hónapnál régebbi szakorvosi javaslat alapján került sor,

.. a hatályát veszített eredeti sor de az előzőekben mellékeltem a 257-es rendelet J) sorát.

dr.mile.gyula@gmail.com
Thursday, November 6, 2008 11:43:45 AM
"e) a gyógyszer rendelésével egyidejűleg nem került rögzítésre a betegdokumentációban - ideértve a betegforgalmi adatok elektronikus formában való rögzítését is - a biztosítottra vonatkozó adatokon túl a rendelés kelte, jogcíme és a rendelt gyógyszer mennyisége, valamint a 30, illetve 90 napon túli mennyiség rendelése esetén annak indoka,"

az említett 257-es rendeletnek van egy ilyen pontja is !!!

dr.mile.gyula@gmail.com
Saturday, December 6, 2008 7:43:48 PM
45/2008. (XII. 3.) EüM rendelet egyes, a gyógyszerrendeléssel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A vényen az orvosnak fel kell tüntetni:]

"h) külön jogszabály szerint társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszer esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzőjének számát, valamint a szakorvosi javaslat keltét."

2009. január 1. napján lép hatályba.

Figyelem felkeltésre, és persze program módosításra !!

Snebb
 • Snebb
 • Haladó (Szint 8)
Saturday, December 6, 2008 10:02:33 PM
Ez most a javaslatos gyógyszerekre vonatkozik, pl. gastroenteriológia szerekre, de mi a helyzet pl. a Syncumarral, vagy a prostata készítményekkel. Ezek a készítmények nincsenek időhöz kötve. Jelenleg beteszem a "szakorvosi javaslathoz őket, hogy a program ne kérdezzen rá, hogy folytatom-e a felírásukat, de ennek lényegét nem értem.
Kharon
Saturday, December 6, 2008 10:11:05 PM
Ez továbbra is marad így. A klassz dolog a vonalkód lesz. Azt egységesen meg kellene tagadni.
Snebb
 • Snebb
 • Haladó (Szint 8)
Saturday, December 6, 2008 10:12:33 PM
Gyógyszerírással kapcsolatban: nagyon sokszor rendel a doktorom 25mikrog L-Thyroxint, ám a gyógyszer kiszerelése 100x-os, így viszont 200 napra írom fel a gyógyszert. A receptre kénytelen vagyok azt írni, hogy 6 havi adag, de úgye 3 hónapnál többet nem írhatnánk fel, ill. csak nagyon indokolt esetben (pl. külföldre megy a beteg).
Snebb
 • Snebb
 • Haladó (Szint 8)
Saturday, December 6, 2008 10:18:35 PM
Szóval, ha "Szakorvosi diagnózishoz, javaslathoz kötött készítményt" írunk fel, pl. Omnicot, legalább egy urológiai leleten szerepeljen, annak dátumával vegyem fel a szakorvosi javaslatok közé, a rendelő orvos pecsétjével, és ennyi. Mivel nincs időkorlát azt nem töltöm ki.
Kharon
Sunday, December 7, 2008 9:46:56 AM
Az L-thyroxinnal az a helyzet, hogy ha a kiszerelés olyan, hogy abból adódóan lesz 6 hónapra elég, akkor nem baj, az úgy felírható.

Bizonyos gyógyszerekre, pl. Omnic, Syncumar, stb. csak egyszer kell legyen javaslat, viszont szerintem ezentúl nem lesz elég, ha egyszer szerepelt egy leleten, hanem a javaslatnak meg kell felelnie a rendeletben meghatározott követelményeknek. Rajta kell legyen a dátum, BNO, jogcím, stb... (De ez csak egyszer kell ezeknéál a típusú gyógyszereknél és akkor a vége dátum üresen marad, igen.

dr.mile.gyula@gmail.com
Sunday, December 7, 2008 10:03:16 AM
Én nem így tudom: a szakjav gyógyszer max. felírhatósága 6 hónap,kivétel van ugyan (aszpirinek) de a syncumar pl. nem kivétel, azaz 6 havonta kell újabb javaslatot kérni !!! Tudomásom szerint minden javaslatos gyógyszernek van "kihordási ideje" ami után új javaslat mellett lehet csak ismételten felírni. A kiszerelés miatt nem kell jelezni-beteg dok. rögzíteni a 30 napon túli felírást ( okát, időtartamát ) de minden más esetben igen. Van egy évre felírási lehetőség is de ekkor a receptre is (nem csak a dokumentációba ) rögzíteni kell az ellátás tényét és időtartamát !!
Kharon
Sunday, December 7, 2008 10:30:32 AM
Én se tudom. Azt tudom, hogy ha pl. Plavixot írnék, az is J betűs, és a leírásában benne van, hogy 6 hónapig írhatom javaslatra. Ha Syncumart írok, az is J betűs, de a leírásában csak az van, szakorvosi véleményt követően írhatom, de nincs említés benne határidőről, én ebből azt a következtetést vontam le, hogy úgy írhatom, mint pl. a betéteket. Arra is csak egy alkalommal kell az életben (egyenlőre) javaslat.

Ha valaki konkrét adattal tud szolgálni, megköszönném.

dr.mile.gyula@gmail.com
Sunday, December 7, 2008 5:46:42 PM
Az a gond , hogy van egy gyógyszer leirat meg vannak rendeletek, valamelyik rendelet rögzíti a 6 havi felírhatóságot.Légy okos melyik az éppen hatályos !!! DE EGYÉBKÉNT MOST MÁR MINDEGY, a fenti 45/2008 - as rendelet előírja a szakorvosi javaslat formátumát is, azaz január 1-től csak a formátum szerint megírt javaslat szerint írhatjuk fel a gyógyszereket és ebben pontosan rögzítendő a dózis .időtartam stb.Tehát az emlegetett "konkrét adat" a konkrét előírás szerinti formátumba megírt szakorvosi javaslat lesz.
Kharon
Monday, December 8, 2008 10:40:59 AM
Kíváncsi leszek hány helyről nem olyan formátumban jön majd a javaslat. Én sokszor kapok javaslatot és leletet úgy, hogy még BNO kód sincs a javaslaton, vagy leleten. Diagnózis van, csak sokszor nem megfeleltethető egyértelműen egy BNO-val sem.
dr.mile.gyula@gmail.com
Monday, December 8, 2008 1:03:08 PM
257/2008 rendelet szakorvosokra vonatkozó részei a válasz a kérdésedre.Na meg persze a nem megfelelő javaslattal teszi a beteg újólag tiszteletét a Kollégánál.
dr.Kovács József
Tuesday, December 9, 2008 8:03:02 PM
Megváltozott a kábítószerek rendelhetősége is. A háziorvosnak az ide vonatkozó rendelet (43/2005 EüM. rendelet) 6.§ (11) bekezdése szerint a 2.sz. melléklet szerinti nyilvántartó lapokat lefűzve meg kell őriznie. Eddig be kellett küldeni az ÁNTSZ-hez minden hónap első napján, az üres nemleges lapokat is. A program csak havi bontásban tudja ezeket a lapokat kinyomtatni. Szerintem egyszerűbb lenne megadhatóvá tenni a tól-ig dátumokat és akkor nem kellene havonta kinyomtatva őrizgetni.

Más téma: vonalkód a recepten. Hogyan fogjuk ezt megcsinálni ? Milyen nyomtató bírja ezt, milyen költséggel?


dr.Kovács József
Kharon
Tuesday, December 9, 2008 8:52:30 PM
Szerintem ezt egészen pontosan sehogysem kellene megcsinálni. Az orvos adatai eddig is a vényen voltak és ha bárki megnézi a magyarorszag.hu ügyfélkapun a betegéletútját, akkor minden egyes kiváltott gyógyszere tételesen fel van sorolva 8 évre visszamenőleg. Akkor mi az amit így még nem tudnak? Eladni valamelyik jó haverjuk nyomtatóit? Ezt tudom egyetlen értelmes okként elképzelni. Ez ha lehet, akkora baromság, mint az elszámolási nyilatkozat a háziorvosnál (volt). Roppant dühítő, hogy ilyeneket kitalálnak. Aki ezt kitalálja, vsz. még messziről sem látott orvosi rendelőt. Legfeljebb maketten.
dr.mile.gyula@gmail.com
Tuesday, December 9, 2008 8:53:50 PM
"...és akkor nem kellene havonta kinyomtatva őrizgetni." sajnos nem így van.Az én értelmezésem szerint éppen az a lényeg , hogy a kinyomtatott 2. mellékleteket le kell fűzni és mintegy kábítószeres naplót "vezetni" , szükség szerint az ellenőrző szerveknek bemutatni. Az ÁNTSZ felé való jelenést a rendelt nem módosította, értelmezésem szerint továbbra is kell jelenteni.
dr.Kovács József
Tuesday, December 9, 2008 8:57:35 PM
kaprinai wrote:

Én se tudom. Azt tudom, hogy ha pl. Plavixot írnék, az is J betűs,

Szerintem a J betű azt jelenti, hogy járóbeteg ellátásban adható, de az első felírás szakorvoshoz kötött, pl. syncumar, omnic, az SZ betű pedig azt, hogy csak szakorvos által rendelhető. Korábban a J betűre volt egy időkorlát, nevezetesen, hogy hat havonta kellett látnia a beteget az illetékes szakorvosnak, mikor is nyilatkozott a további terápiáról. Ezt az időkorlátot úgy tudom eltörölték. A helyzetet bonyolítja az emelt és kiemelt támogatás, melyben a jogszabály lehetőséget ad a háziorvosnak javaslat alapján a felírásra, szigorú BNO és időkorlát mellett. Ezt kell január 1-től ráírni a receptre, ezek a klasszikus javaslatos gyógyszerek, itt írták elő a szakorvosi javaslat formai elemeit. Persze a betű jelzések szinte havonta változnak és fognak is változni. Tehát jelenleg J betű esetén első felírást csak szakorvos tehet és adhat róla leletet, ettől kezdve a háziorvos is rendelheti, időkorlát nélkül. Szerintem azért időnként illik az ilyen beteget szakorvoshoz küldeni.


dr.Kovács József
Kharon
Tuesday, December 9, 2008 9:35:52 PM
Azért időkorlát van. Csak minden gyógyszernél más. Pl. Telfast 1 év, Xyzal 0,5 év, Syncumar (szerintem nincs korlát)
dr.mile.gyula@gmail.com
Wednesday, December 10, 2008 8:34:55 AM
..Azért időkorlát van. Csak minden gyógyszernél más. Pl. Telfast 1 év, Xyzal 0,5 év, Syncumar (szerintem nincs korlát).. " van egy rendelet sajnos a számát nem tudom amiben 6 hónapra maximálja a jav gyógyszerek felírását ???? !!!!
Kharon
Wednesday, December 10, 2008 9:19:08 AM
Sajnos a jogszabály-vitába nem tudok beleszólni, de elhangzott egy kérdés a nyomtatókkal kapcsolatban, erre tudok válaszolni.

A vonalkód-nyomtatásra alkalmas nyomtatók a lézernyomtatók illetve a "profi" (felsőkategóriás) tintasugaras nyomtatók, de ezeknél a száradási időt is számba kell venni, ha nem száraz receptet adunk oda a betegnek, akkor elmosódhat a vonalkód és a patika nem fogja tudni leolvasni... Az olcsóbb tintasugaras és mátrixnyomtatók ebből adódóan ki fognak szorulni a rendelőkből amennyiben ez a rendelet életbe lép.

Kharon
Wednesday, December 10, 2008 9:43:48 AM
Régebben még a blogon felmerült ez a kérdés, akkor valaki az infomixtől azt mondta, hogy elvileg a mátrixok is képesek lehetnek rá, csak valami más módszerrel, mint a jelenlegi nyomtatás. Mi ez a módszer? Gondolom elég lassú? A lézereknek meg nem tesz túl jót, ha vényméretű papírra nyomtatunk rendszeresen nem?

... Volt egy kérdésem a webes előjegyzés rovatban is. 🙂

Kharon
Wednesday, December 10, 2008 10:12:18 AM
Eddig kerestem a blogon, de nem találtam ezt a kérdés-választ, úgyhogy maradok az előző véleményemnél, egy picit finomítva o:)

Tehát: megfelelő minőségű vonalkód nyomtatásához (itt a minőség alatt arra gondolok, hogy a patika nem küldi vissza a beteget, mert olvashatatlan a vonalkód) a feljebb leírt nyomtatók alkalmasok. A többinél előfordulhatnak "bumeráng-effektusok", ami szerintem senkinek nem jó.

dr.Kovács József
Wednesday, December 10, 2008 11:42:25 AM
kaprinai wrote:

Azért időkorlát van. Csak minden gyógyszernél más. Pl. Telfast 1 év, Xyzal 0,5 év, Syncumar (szerintem nincs korlát)

A J betűsre már nincs időkorlát (syncumar), a telfastra, xyzalra akkor van korlát, ha emelt támogatással írod javaslatra, ezek egyébként nem is SZ jelzésűek.


dr.Kovács József
Users browsing this topic